INŠTALÁCIA SYSTÉMU LINUX MINT

Inštalačné zrkadlá, informácie a podrobný návod, ako nainštalovať systém Linux Mint na váš počítač


Ako získať inštalačný súbor

Po presune na oficiálnu stránku pomocou tlačidla nižšie kliknite na tlačidlo "Download" pod titulkom "Cinnamon Edition". Otvorí sa stránka s informáciami a sťahovacími zrkadlami ("Download Mirrors"). Tam si v stĺpčeku "Mirror" môžete nájsť to najvhodnejšie zrkadlo a po kliknutí naň sa spustí sťahovanie. Ďalej postupujte podľa nášho, resp. českého alebo anglického návodu na inštaláciu.

Inštalačné návody v iných jazykoch


Obsah tohto návodu na inštaláciu

1.    Stiahnutie surového obrazu (ISO)

2.   Napálenie obrazu na USB

3.   Úprava nastavení BIOS-u

4.   Spustenie Live systému

5.   Inštalácia systému

Nasledujúci návod má informatívny charakter. Odporúčame pomoc od niekoho, kto sa v Linuxe vyzná a poradí vám, ako začať.

1. Stiahnutie surového obrazu (ISO)

Použite návod na sťahovanie navrchu tejto stránky a stiahnite tak ISO súbor, ktorý napálime na USB a pomocou daného USB potom nainštalujeme systém Linux Mint do počítača.

Môžem nainštalovať systém Linux Mint aj vedľa už existujúceho systému?

Áno, existencia viacerých systémov na jedinom zariadení je možná a pomerne ľahko nastaviteľná. Inštalátor Linux Mintu vie nastaviť zavádzač tak, aby po každom zapnutí zobrazil obrazovku, v ktorej je možné zvoliť, ktorý operačný systém sa má ten-ktorý raz spustiť.

Upozornenie: Vzhľadom na agresivitu inštalátora systému Windows, ktorý bez opýtania sa premaže zavádzací program Linuxu, je nutné pri potrebe viacerých systémov na jednom počítači nainštalovať najprv Windows (ak už nie je nainštalovaný) a až potom niektorú/é z linuxových distribúcií.

Poznámka: Pri bežnom (MBR) rozdeľovaní disku môže byť na jednom počítači nainštalovaný len obmedzený počet operačných systémov. Tabuľka GPT pre skúsených ponúka oveľa viac primárnych oddielov na jeden fyzický disk.

2. Napaľovanie obrazu na USB

Na vytvorenie spustiteľného USB použijeme program Etcher, dostupný pre Windows, Mac aj Linux.

Upozornenie: Na zápis obrazu systému na USB budete pravdepodobne potrebovať práva administrátora.

Stiahnite si inštalačný súbor Etcheru pre svoj operačný systém, postupujte podľa pokynov a nainštalujte program Etcher do svojho počítača. Inštalačné súbory Etcheru sú dostupné TU.


Teraz budete potrebovať prázdne USB, resp. USB, ktoré môže byť premazané. Malo by mať kapacitu aspoň 4 GB.

Vložte USB do portu počítača.

V prípade potreby si zálohujte údaje, ktoré máte na USB uložené, pretože USB bude premazané.

Spustite program Etcher.

Kliknite na "Select Image" (Vybrať obraz) a vyberte umiestenie stiahnutého ISO súboru.

Kliknite na "Select Target" (Vybrať cieľ), resp. tlačidlo "Change" (Zmeniť) uprostred a vyberte umiestnenie USB.

Kliknite na "Flash" (Napáliť).

Ak si počítač žiada heslo administrátora, zadajte ho.

Počkajte, kým sa napáli obraz a vytvorí spustiteľné USB.

Po zobrazení "Flash complete" (Napaľovanie dokončené) zatvorte program Etcher a vyberte spustiteľné USB z portu počítača.

3. Úprava nastavení BIOS-u

Otvorte si tieto pokyny na inom zariadení, než je počítač, do ktorého sa bude inštalovať systém Linux Mint.

Vypnite počítač, do ktorého chcete inštalovať.

Po úplnom vypnutí zasuňte do USB portu spustiteľné USB, ktoré ste napálili pomocou Etcheru.

Nasleduje veľmi podstatný krok: zmeniť nastavenie v tzv. BIOS-e tak, aby sa počítač najskôr snažil naštartovať z USB a až potom z pevného disku. Ak idete Linux Mint inštalovať na počítač s prázdnym diskom alebo diskom bez operačného systému, vstup do nastavení BIOS-u a ich úpravu môžete preskočiť.

Vyhľadajte si na internete, príp. v nižšie uvedenej tabuľke, akou klávesou / klávesovou skratkou sa dá pri spustení počítača prepnúť do BIOS-u. Najčastejšie sa jedná o niektorú z kláves F2, F12, F10, F1 alebo skratku Fn+F2.

V prípade potreby si pomôžte online návodmi a pomocou.

Tabuľka možných BIOS klávesov podľa výrobcu

Acer: F2, Del, F12, Ctrl+Alt+Esc alebo F1
Asus: F2, Del, Esc alebo F10
Dell: F2, Ctrl+Alt+Enter, Del, Fn+Esc alebo Fn+F1
HP: F1, F10, F11, F12, F2, Esc alebo (Esc a potom F10)
Lenovo: Fn+F2, Fn+F1, F1, F2, F12, Ctrl+Alt+F3 alebo Crtl+Alt+Ins
Samsung: F2
Toshiba: F1, Esc, F12

Úprava nastavení BIOS-u

Po vstupe do BIOS-u vyhľadajte záložku "Boot" a presuňte sa do nej pomocou šípok doľava / doprava.

Ak idete inštalovať systém Linux Mint povedľa systému Windows, hodnotu "Boot mode" nechajte v stave "EFI".

Ak ale idete inštalovať systém Linux Mint na prázdny disk alebo disk iba so súbormi, rozhodnite sa medzi nastavením "Boot mode" na hodnotu "Legacy" a na hodnotu "UEFI". Nastavenie "UEFI" je modernejšie a poskytne rýchlejší štart, no pri vlastnej forme rozdelenia disku vás bude stáť viac úsilia predkonfigurovať systém pri inštalácii.


Klávesami F5 / F6 zmeňte "Boot priority order" (Poradie štartovania) tak, aby na prvom mieste figuroval "USB HDD ...".

Ak je potrebné vypnúť vstavané ochranné nástroje proti inštalovaniu iných systémov a neviete, ako na to, budete potrebovať online návod alebo pomoc.

Opustite BIOS (väčšinou pomocou F10), ale USB ponechajte zasunuté do počítača. Počítač sa reštartuje bez vášho zásahu (chvíľu počkajte).

4. Spustenie Live systému

Samotná inštalácia operačného systému Linux Mint do počítača prebieha v tzv. Live systéme, pri ktorom je počítač naštartovaný z údajov na vloženom spustiteľnom USB. Aby sme teda mohli inštalovať systém, musíme tento Live systém najprv spustiť.

V predošlom kroku sme nastavili, aby počítač štartoval predvolene z USB. Po reštarte by nám teraz počítač mal zobraziť jednu z nasledovaných variánt (vzhľad závisí prevažne na UEFI/Legacy rozdiele):

Jedná sa o tzv. GRUB menu, v ktorom sa dá pohybovať pomocou šípok.

V prvom prípade spustite Live systém stlačením tlačidla Enter, čím vyberiete prvú možnosť ("Start Linux Mint 19.3 Cinnamon 64-bit"). (Namiesto slova Cinnamon sa v GRUB-e môže nachádzať názov iného desktopového prostredia, podľa toho, ktoré sme napálili na USB.)

V druhom prípade počkajte, kým vyprší časomiera a počítač sám začne štartovať Live systém.

V treťom prípade stlačte Enter, čím sa vyberie možnosť "Start Linux Mint".

Po niekoľkých sekundách sa zobrazí animácia s novším logom Linux Mintu.

Počkajte, kým sa nezobrazí pracovná plocha s prostredím podľa predošlého výberu (Cinnamon / MATE / Xfce).

Pokračujte ďalším krokom.

5. Inštalácia systému

Teraz nastavíme všetky základné podrobnosti nového systému, vytvoríme zavádzač, ktorý sa bude pri štarte pýtať, ktorý systém chceme spustiť, skopírujeme súbory systému na disk a pripravíme predvolené rozhranie nového systému.

V príručke k správe systému budeme potom pokračovať so základným upravením systému podľa vlastnej potreby.

Na pracovnej ploche Live systému zvoľte dvojklikom "Install Linux Mint".

Otvorí sa nové okno s inštalátorom.

Najprv medzi jazykmi nájdite a označte "Slovenčina" (alebo iný jazyk podľa želania).

Vyberte rozloženie klávesnice. Odporúčame zvoliť "Slovensky - Slovensky (QWERTY)".

Stlačte "Pokračovať".

Ak je to možné, pripojte sa k WiFi alebo k pevnému internetu.

Stlačte "Pokračovať".

Ak predpokladáte alebo viete, že systém bude potrebovať špeciálne ovládače hardvéru (napr. grafickej karty NVIDIA), zaškrtnite políčko "Inštalovať softvér od tretín strán pre grafický hardvér, WiFi, flash, MP3 a iné médiá". Tieto ovládače je však možné doinštalovať aj neskôr v nainštalovanom systéme.

Stlačte "Pokračovať".

Ak inštalujete systém na prázdny disk, zvoľte možnosť "Zmazať disk a nainštalovať Linux Mint" a stlačte "Pokračovať".

Ak inštalujete systém povedľa Windowsu, zvoľte možnosť "Nainštalovať Linux Mint popri systéme Windows".
V nasledovnom kroku vyberiete, o koľko sa má zmenšiť oddiel disku so systémom Windows.

Ak ste pokročilý používateľ alebo chcete disk rozdeliť špeciálnym spôsobom, vyberte možnosť "Niečo iné".
V nasledovnom kroku budete môcť rozdeliť pevný disk na oddiely podľa vlastného želania. Nezabudnite oddielu, na ktorý sa bude inštalovať systém, nastaviť prípojný bod "/". Najmä však nezabudnite správne nastaviť oddiel, na ktorý sa bude inštalovať zavádzač. Ak ste v móde Legacy, umiestňujete ho na sdX (napr. sdb, podľa pripradenia písmena systémom, ak si nie ste istý, vyhľadajte pomoc), pokiaľ ste však v móde UEFI, zavádzač musí ísť na prvý oddiel disku s novým OS, teda sdX1 (tento oddiel má druh EFI a musí existovať, odporúčaná veľkosť je 500 MB).

Teraz je potrebné potvrdiť vykonanie plánovaných zmien na disku. Táto operácia je nevratná a môže viesť k strate dát. Všetky osobné súbory si vopred starostlivo zálohujte.


Vyberte časovú zónu - pravdepodobne nebudete musieť meniť predvolené nastavenie pre slovenčinu: "Bratislava".

Stlačte "Pokračovať".

Vyplňte políčka s celým menom, menom počítača, používateľským menom a heslom. Toto heslo budete používať na autentifikáciu pri systémových úkonoch a administrátorských záležitostiach, napr. pri sťahovaní softvéru. Odporúčame zvoliť silné heslo s dĺžkou aspoň 10 znakov (ako kombináciu písmen a číslic).

Stlačte "Pokračovať".

Počkajte, kým sa do vášho počítača nainštaluje systém Linux Mint.

Po skončení inštalácie sa zobrazí požiadavka na reštart počítača. Prijmite ju, počkajte, kým systém oznámi "Please remove the installation medium, then press ENTER", vtedy vyberte USB z portu počítača a stlačte ENTER. Systém sa reštartuje a po výbere z GRUB menu spustí novonainštalovaný systém.

Niektoré informácie o prvom štarte, konfigurácii a správe novonainštalovaného systému nájdete v nasledujúcej príručke:

Linux Mint je ochranná známka Linux Mint Institute. Linux® je registrovaná ochranná známka Linusa Torvaldsa. Všetky práva týkajúce sa operačného systému Linux Mint patria webstránke linuxmint.com. Posledná aktualizácia webu: 23. 7. 2022.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!