PRÍRUČKA K SPRÁVE SYSTÉMU

Podrobný návod informatívneho charakteru, ako nakonfigurovať a používať systém Linux Mint

Obsah

1.    Prvý štart

2.   Aktualizácia
      A.   Pomocou Správcu aktualizácií
      B.   Pomocou terminálu

3.   Doinštalovanie softvéru
      A.   Pomocou Správcu softvéru
      B.   Pomocou terminálu
      C.   Odporúčaný softvér

4.   Prispôsobenie nastavení
      A.   Systémové nastavenia
      B.   Položky panelu

5.   Prispôsobenie prehliadača

6.   Práca s diskami
      A.   Pripájanie a odpájanie
      B.   Formátovanie
      C.   Delenie na oddiely

7.   Zálohovanie súborov
      A.   Cez Zálohovací nástroj
      B.   Cez terminál

8.  Tipy a triky
      A.   Adresárová štruktúra
      B.   Konvertovanie videa na hudbu
      C.   Klávesové skratky
      D.   Sťahovanie zdrojových kódov
      E.   Terminálové príkazy

1. Prvý štart

Po prvom naštartovaní vášho nového systému sa zobrazí uvítacia obrazovka systému Linux Mint.

Prejdite na jej záložku "Prvé kroky".

Pripojte sa k WiFi pomocou príslušnej ikony v pravej časti spodného panela, alebo sa pripojte k pevnému internetu.

V záložke "Prvé kroky" spustite Správcu ovládačov.

Potvrďte svoje administrátorské práva zadaním hesla.

V prípade potreby vyberte proprietárne ovládače a zvoľte možnosť "Použiť zmeny".

Zatvorte okno uvítacej obrazovky.

2. Aktualizácia

Pre balíky v systéme Linux Mint sú pravidelne vydávané nové verzie s vylepšeniami a opravami chýb. Je dôležité mať systém aktualizovaný kvôli bezpečnosti, závislostiam balíkov aj kvôli novým funkcionalitám.

A. Aktualizácia pomocou Správcu aktualizácií

V nainštalovanom systéme pri zobrazenej pracovnej ploche kliknite na biely štít (Správca aktualizácií). Po chvíli by sa mala zobraziť potreba aktualizovať Správcu softvéru. Kliknite na "Aktualizovať".

Po tejto akcii stlačte tlačidlo "Obnoviť", aby sa aktualizoval zoznam dostupného softvéru.

Upozornenie: nasledujúca operácia môže trvať veľmi dlhú dobu, aj niekoľko desiatok minút.

Kliknite na "Inštalovať aktualizácie" a zadaním hesla potvrďte svoje administrátorské práva.

Tip: Môžete zmeniť tzv. "zrkadlo", t. j. adresu, z ktorej sa sťahujú balíky, na niektoré zo slovenských zrkadiel pre vyššiu rýchlosť sťahovania.

B. Aktualizácia pomocou terminálu

Druhou možnosťou je aktualizovať systém pomocou terminálu.

Otvorte terminál výberom z panela, príp. Ponuky (štart menu) alebo stlačte Ctrl+Alt+T.

Tip: Vloženie skopírovaného textu sa v termináli robí pomocou Ctrl+Shift+V.

Zadajte príkaz "sudo apt update" pre aktualizáciu zoznamu balíkov a skontrolovanie dostupnosti nových verzií.

Po vykonaní príkazu a opätovnom zobrazení "zeleného riadku" zadajte príkaz "sudo apt dist-upgrade". Ak sa systém opýta, či chcete nainštalovať nové verzie balíkov (Y/n), jednoducho stlačte ENTER, to vyberie možnosť Y ("áno").

Počkajte na dokončenie a potom zatvorte terminál.

3. Doinštalovanie softvéru

Zrkadlá Linux Mintu ponúkajú približne 70 000 balíkov, z ktorých sa podstatná časť dá nazvať aplikáciami. My si ukážeme, ako tieto aplikácie doinštalovať do systému.

Tip: Systém automaticky zatriedi novopridané aplikácie do niektorej kategórie Ponuky.

A. Doinštalovanie pomocou Správcu softvéru

Kliknite na "Ponuka" (ikona v ľavom dolnom rohu obrazovky).

Napíšte text "správca".

Vyberte program "Správca softvéru".

Upozornenie: Program Správca softvéru má dlhšiu dobu spúšťania. Prosím, buďte trpezliví.

Začnite písať a vyhľadajte program, ktorý si želáte nainštalovať.

Tip: Zoznam navrhovaných a odporúčaných programov nájdete nižšie.

Kliknite na "Inštalovať", potvrďte inštaláciu a po vyzvaní zadajte administrátorské heslo.

Počkajte na dokončenie inštalácie.

B. Doinštalovanie pomocou terminálu

Otvorte terminál (z panelu alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+Alt+T).

Zadajte "sudo apt update" a po vyzvaní svoje heslo. Vykoná sa aktualizácia zoznamu dostupných balíkov.

Napíšte "sudo apt install BALÍK", kde BALÍK je unikátny názov balíka, a stlačte ENTER.

Ak sa systém opýta, či chcete balík nainštalovať (Y/n), jednoducho stlačte ENTER.

C. Dôležité informácie

Niektorý softvér sa inštaluje špeciálnym spôsobom - napr. softvér typu SNAP (návod) a DEB (návod). Softvér typu SNAP nájdete na webstránke snapcraft.io a softvér typu DEB zvykne poskytovať priamo oficiálna stránka danej aplikácie, ak podporuje Linux (napríklad Google Chrome, Spotify, Microsoft Teams...).

Pre tipy na softvér konkrétneho druhu prejdite na kartu O systéme.

4. Prispôsobenie nastavení

Teraz sa zameriame na drobné úpravy v systéme cez Systémové nastavenia. Ukážeme si zmenu tapety (pozadia pracovného prostredia) a návrhy na ďalšie zmeny podľa želania. Potom sa naučíme meniť položky panelu.

A. Systémové nastavenia

Kliknite na "Ponuka" (ikona v ľavom dolnom rohu obrazovky). 

Napíšte text "systém".

Vyberte "Systémové nastavenia".

Jedným klikom vyberte "Pozadia".

Teraz môžete prechádzať záložkami tapiet a vybrať pre pozadie takú, ktorá sa vám páči.

Kliknutím na šípku vľavo hore sa dostanete späť do menu Systémových nastavení.

Teraz môžete zmeniť ostatné nastavenia podľa svojej potreby, napríklad môžete:

  • v položke Dátum a čas zapnúť zobrazovanie dátumu v paneli,
  • v položke Šetrič obrazovky nastaviť iné oneskorenie spustenia šetriča obrazovky s hodinami a dátumom,
  • v položke Správa napájania zmeniť čas, po ktorom sa pri nečinnosti systém uspí alebo kedy sa vypne displej.

Odporúčame tiež v položke Firewall (ktorá sa otvorí vo vlastnom okne) zapnúť bránu firewall na ochranu systému.


B. Položky panelu

Pre pridanie novej (často používanej) aplikácie do panelu prejdite do Ponuky, nájdite aplikáciu, kliknite na ňu pravým tlačidlom a zvoľte "Pridať do panelu".

Pre odstránenie ikony aplikácie z panelu kliknite na ikonu pravým tlačidlom a vyberte možnosť "Zrušiť priputie na paneli".

5. Prispôsobenie prehliadača

Predvoleným a predinštalovaným internetovým prehliadačom v Linux Minte je Firefox. Pre lepší zážitok z prehliadania je dobré prihlásiť sa do svojho účtu Firefox alebo si takýto účet vytvoriť.

Niektoré odporúčané hodnoty nastavení Firefoxu:

  • Možnosti → Všeobecné → Súbory a aplikácie → Preberanie súborov: "Vždy sa opýtať, kam uložiť súbory"
  • Možnosti → Všeobecné → Nastavenia siete → Nastavenia... → Zapnúť DNS cez HTTPS (áno)

Odporúčané doplnky:

  • uBlock Origin - efektívny blokovač reklám, ktorý nezaťažuje CPU a pamäť
  • Privacy Badger - blokovač sledovacích prvkov tretích strán
  • Easy Youtube Video Downloader - legendárny sťahovač YouTube videí

6. Práca s diskami

Systém Linux Mint obsahuje, podobne ako mnohé ďalšie distribúcie, program gnome-disks (Disky), ktorý obsahuje všetky potrebné prvky na správu pevných aj prenosných diskov a úložísk. K dispozícii je tiež program GParted, ktorý sa viac zameriava na správu diskových oddielov. My si v niekoľkých krokoch ukážeme prácu v programe Disky.

A. Pripájanie a odpájanie

Keď je do systému vložené nové zariadenie (napr. USB, DVD, SD...), ak nie je systém nastavený inak, automaticky zariadenie pripojí do súborového systému. V programe Nemo je potom toto zariadenie prístupné cez tlačidlo v ľavom paneli v sekcii "Zariadenia".

Odpájanie disku zo súborového systému sa robí pomocou prvého tlačidla zľava v pravej časti horného pruhu (podobnosť so šípkou nahor).

Pokiaľ odpájame externý pevný disk, alebo iné zariadenie, ktoré obsahuje pohybujúce sa prvky, musíme pred fyzickým odpojením najskôr stlačiť tlačidlo vypnutia (druhé tlačidlo zľava v pravej časti horného pruhu).

Ak chceme pripojiť do súborového systému iba konkrétny oddiel zariadenia, v grafickom zobrazení daného disku tento oddiel vyberieme kliknutím (farebne sa označí) a klikneme na tlačidlo Play (ikona spustenia prehrávania) pod zobrazením.

Konkrétny oddiel odpojíme kliknutím na tlačidlo Stop (ikona zastavenia prehrávania).


B. Formátovanie

Formátovanie diskov je možné vykonávať aj v programe Disky, my však na túto činnosť použijeme program "Formátovanie USB flash disku". Tento program má veľmi jednoduché rozhranie a na zápis zmien do média vyžaduje administrátorské práva (zadanie hesla).

Upozornenie: Táto operácia premaže všetky údaje na USB disku.

Spustite program "Formátovanie USB flash disku".

Vyberte USB disk, ktorý sa bude formátovať.

Ak plánujete používať disk s rôznymi zariadeniami alebo nemáte špeciálne požiadavky, vyberte možnosť "FAT32".

Napíšte nový názov oddielu USB disku.

Kliknite na formátovanie a overte totožnosť.

Počkajte na dokončenie formátovania a zatvorte program.


C. Delenie na oddiely

Na jednom disku sa môže nachádzať viacero samostatne fungujúcich oddielov. Ukážeme si vykonanie takéhoto rozdelenia v programe Disky.

Otvorte program Disky.

V záložkách v ľavej časti vyberte disk.

Kliknite na dve ozubené kolieska pod grafickým zobrazením rozdelenia disku.

Zvoľte možnosť "Zmeniť veľkosť".

Veľkosť upravte do požadovanej podoby.

Následne kliknite na voľné miesto v grafickom zobrazení a kliknite na tlačidlo +.

Zadajte podrobnosti nového oddielu a dajte príkaz k jeho vytvoreniu.


7. Zálohovanie súborov

"Záloha, to je taká vec, na ktorú si ľudia spomenú, keď o niečo prídu, a zistia, že ju nemajú," hovorí jeden profesor na Univerzite Komenského. Je dôležité mať zálohu súborov, prípadne aj zálohu systému (systémových súborov), pre prípad, že pevný disk počítača zlyhá alebo dôjde k jeho poškodeniu.

Na zálohovanie je najvhodnejší externý pevný disk, ktorý môžete rozdeliť na viacero oddielov, pričom každý z týchto oddielov bude obsahovať niektorú verziu zálohy.

Zálohovanie môžete vykonávať buď jednoduchým kopírovaním súborov na externý disk, alebo s použítim Zálohovacieho nástroja, alebo v textovom rozhraní terminálu.

A. Cez Zálohovací nástroj

Pripojte externý pevný disk.

Kliknite na "Ponuka" (ikona v ľavom dolnom rohu obrazovky).

Napíšte text "záloh".

Vyberte "Zálohovací nástroj".

V sekcii Súkromné údaje zvoľte "Zálohovať teraz...".

Pokračujte podľa pokynov aplikácie.


B. Cez terminál

Pripojte externý pevný disk.

Zadajte do terminálu príkaz "rsync -rvu --delete /home/MENO_UCTU/* /media/MENO_UCTU/NAZOV_ODDIELU".

Tento príkaz automaticky zosynchronizuje cieľový adresár s vaším domovským priečinkom a jeho súbormi.

Odpojte externý disk a udržujte ho na bezpečnom, no ľahko dostupnom mieste.

8. Tipy a triky

A. Adresárová štruktúra

/ - koreň adresárovej štruktúry
/bin - základné systémové príkazy
/boot - jadro (kernel) a súbory používané pri štarte
/dev - špeciálne súbory zariadení
/etc - konfiguračné súbory
/home - domovské priečinky užívateľov (súbory na pracovnej ploche,...)
/lib - systémové knižnice
/media - pripojiteľné médiá (USB, DVD, SD,...)
/mnt - dočasné pripojenie súborových systémov
/sbin - základné systémové programy
/tmp - dočasné súbory
/usr - aplikácie, ktoré sa nestarajú o beh systému
/usr/bin - terminálové príkazy a príslušenstvo
/usr/man - manuály príkazov
/var - variabilné súbory
/var/log - systémové záznamy (logy)

B. Konvertovanie videa na hudbu

Užitočným terminálovým nástrojom na extrahovanie hudby z videa je program ffmpeg. Tento program má oveľa širšie využitie a používa ho veľa grafických aplikácií; my si ukážeme príklad s konverziou videa na hudbu.

V termináli (Ctrl+Alt+T) zadajte príkaz "ffmpeg -i VIDEO HUDBA". Dôležité je namiesto "HUDBA" zadať úplný názov súboru aj s príponou (napríklad .mp3), aby program ffmpeg vedel, do akého formátu má konvertovať.

C. Klávesové skratky

Poznámka: V Linuxe sa klávesa Windows nazýva "Super".

Zobraziť pracovnú plochu: Super+D
Zatvoriť okno: Alt+F4
Nové okno programu: Ctrl+N
Otvoriť súbor v programe: Ctrl+O
Zobraziť Ponuku: Super
Zobraziť všetky okná (prepínanie): Ctrl+Alt+Dole
Zobraziť všetky pracovné priestory (prepínanie): Ctrl+Alt+Hore
Prechádzať otvorené okná: Alt+Tab
Aktivovať ponuku okna: Alt+Medzerník
Zobraziť na celú obrazovku: F11
Prejsť na ďalší pracovný priestor: Ctrl+Alt+Vpravo
Prejsť na predošlý pracovný priestor: Ctrl+Alt+Vľavo
Vytvoriť snímku obrazovky: PrtSc
Vytvoriť snímku okna: Alt+PrtSc
Vytvoriť snímku vlastnej oblasti: Shift+PrtSc

Klávesové skratky v termináli:

Zmazať riadok príkazu: Ctrl+U
Zmazať slovo príkazu: Ctrl+W
Kopírovať vybratý text: Ctrl+Shift+C
Prilepiť vybratý text: Ctrl+Shift+V
Dopĺňanie príkazu / cesty: Tab
Zobrazenie možností: Tab, Tab

D. Sťahovanie zdrojových kódov

Najskôr je nutné povoliť sťahovanie zdrojových kódov zo zrkadiel:

Spustite program Zdroje softvéru a zadajte svoje heslo.

V sekcii "Voliteľné zdroje" povoľte možnosť "Zdrojový kód repozitárov".

Zatvorte program Zdroje softvéru.

Spustite terminál a zadajte príkaz "sudo apt-get source BALÍK", kde BALÍK je požadovaný balík, ktorého zdrojový kód chcete stiahnuť.

Zdrojový kód sa stiahne do aktuálneho pracovného adresára terminálu.

E. Terminálové príkazy

Pre pokročilých používateľov uvádzame v dvoch stĺpcoch zoznam základných užitočných príkazov, ktoré sa dajú vykonať cez terminál.

ÚKON

Výpis bežiacich procesov

Manuál príkazu

Nápoveda k príkazu

Prehliadač textu

Textový editor

Vnoriť sa do adresára

Vynoriť sa z adresára

Vypísať obsah aktuálneho adresára

Vypísať obsah aktuálneho adresára s podrobnosťami

Premenovať súbor

Presunúť súbor

Kopírovať súbor

Odstránenie súboru

Vytvorenie adresára

Rekurzívne odstránenie adresára

Kompilácia súboru C++

Spustenie súboru Python

Zmena hesla účtu

Kto je prihlásený

Hardvér systému

Voľné miesto na diskoch

SMART info o disku

Kalkulačka

Kalendár

Názov počítača

IP adresa

Počítanie prenesených dát

Dostupné siete WiFi

Zapnutie WiFi

Vypnutie WiFi

Ostatné zariadenia v sieti

Sťahovanie súborov

Strom procesov

Prehliadanie internetu

Inštalácia balíka

Odstránenie balíka

Odstránenie balíka a jeho konfigurácie

Hľadanie balíka

Informácie o balíku

Vyčistiť plochu terminálu

Ukončiť terminál

PRÍKAZ

ps -ef

man PRIKAZ

PRIKAZ --help

less SUBOR

nano SUBOR

cd ADRESAR

cd ..

ls

ls -al

mv SUBOR NOVY_NAZOV

mv SUBOR CIEL

cp SUBOR CIEL

rm SUBOR

mkdir ADRESAR

rm -r ADRESAR

g++ SUBOR.cpp -o PROGRAM

python3 SUBOR.py

passwd

who

lspci

df

smartctl -i /dev/sda

bc -q

cal

hostname

ip address

ip -s link show

cnetworkmanager --nets

cnetworkmanager -w on

cnetworkmanager -w off

sudo ip neigh

wget ADRESA

pstree

links ADRESA

sudo apt install BALIK

sudo apt remove BALIK

sudo apt purge BALIK

apt-cache search NAZOV

apt-cache show BALIK

clear

exit

Linux Mint je ochranná známka Linux Mint Institute. Linux® je registrovaná ochranná známka Linusa Torvaldsa. Všetky práva týkajúce sa operačného systému Linux Mint patria webstránke linuxmint.com. Posledná aktualizácia webu: 23. 7. 2022.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!